Pori'r databas

Ar hyn o bryd mae'r databas yn cynnwys manylion am 1002 o dafarnau ac adeiladau eraill, 256 o llefydd a 209 o bobl. Mae hefyd 329 o luniau a chardiau post, 80 arwyddion tafarn, 672 erthygl papur newyddion, 253 o fapiau a 104 dogfen. Mae tua 134 tafarn dal ar agor.

Yn ogystal â chwilio'r databas cewch pori trwy rhestrau y pethau gwahanol yn y databas, e.e. tafarndai, llefydd, pobl, pytiau o'r papurau newyddion ayyb.

Rhestru pob tafarn sy'n dal ar agor
Rhestru pob adeilad (tafarndai, bragdai, gwestai, tai dirwest ayyb)
Rhestru pob lle (trefi, pentrefi, plwyfi
Rhestru pob adeilad yn ôl lleoliad
Rhestru pob person

Mathau o adeilad
Rhestru pob tŷ cwrw
Rhestru pob bragdy
Rhestru pob clwb
Rhestru pob gwesty
Rhestru pob 'Inn' (tafarn gyda llety)
Rhestru pob tafarn
Rhestru pob tŷ dirwest
Rhestru pob trwydded groser ('off-licence')
Rhestru pob tŷ heb drwydded

Gwybodaeth ychwaengol
Rhestru pob carden post
Rhestru pob llun
Rhestru pob map
Rhestru'r pytiau papurau newyddion
Rhestru dyfyniadau'r Cyfrifiad
Rhestru arwyddion tafarn
Rhestru gwefannau allanol
Rhestru dyfyniadau llyfrau
Rhestru peintiadau