Chwilio'r gronfa ddata

Ar hyn o bryd mae'r databas yn cynnwys manylion am 1001 o dafarnau ac adeiladau eraill, 256 o llefydd a 209 o bobl. Mae hefyd 324 o luniau a chardiau post, 80 arwyddion tafarn, 670 erthygl papur newyddion, 253 o fapiau a 104 dogfen. Mae tua 135 tafarn dal ar agor.

Defnyddiwch yr opsiynau isod i chwilio'r databas.

D.S. Mae rhai o'r tafarndai heb fod ar y mapiau, oherwydd does dim lleoliad pendant iddynt gennym.

Chwiliad sydyn

    Chwilio am:
    Pori'r databas     Chwiliad uwch