Dolenni cyswllt i wefannau eraillNid yw Fforwm Hanes Ceredigion yn gyfrifol am gynnwys gwefannau eraill.

Mae gan lawer o safleoedd trwyddedig eu gwefannau eu hunain, y mae rhai ohonynt yn cynnwys gwybodaeth am hanes eu tafarndy. Cofnidir cyfeiriad nifer ohonynt yn ein databas.

Mae rhai gwefannau’n cynnwys gwybodaeth am hanes tafarndai.
e.e. mae gan wefan Llyfrgell Ceredigion fanylion rhyw 400 o dafarndai yn y sir.

Pub History Society Cymdeithas Hanes Tafarndai

Rhestrau o dafarndai sydd ar agor (mae’n debyg):
Mae rhestr o dafarndai sydd ar agor (mwy na thebyg) yn rhan o'r wefan 'ma.

Mae sawl gwefan wedi ceisio rhoi rhestrau at ei gilydd o dafarndai sydd ar agor (ym Mhrydain, yn ôl sir, ardal, tref neu bentref) ond mae eu dibynadwyedd yn aml yn dibynnu ar bobl eraill yn anfon diweddariadau. Mae gan lawer o’r rhain ddewis i westeion ychwanegu adolygiad.

Pubs Galore

Bythynnod Cymru

Tafarndai Aberystwyth

Cangen Bae Ceredigion CAMRA (Campaign for Real Ale)

CAMRA (Campaign for Real Ale)

Pub is the Hub
Llywydd: Tywysog Cymru, sefydlwyd yn 2001